Väiku-Keema järv (Väike-Keema järv)

Väiku-Keema järv, kaVäike-Keema järv

Vrumaal, Smerpalu vallas, Keema küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Maru oja

Veepeegel 0,3 ha, kaldajoon 242 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6412614 57°49'36" N
Y 658633 26°40'13" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2137320

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK