Väikene Suujärv (Väike Soojärv, Savioja Väike-Soojärv)

Väikene Suujärv, kaVäike Soojärv, Savioja Väike-Soojärv

Vrumaal, Misso vallas, Savioja küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 0,7 ha, kaldajoon 370 m, pikkus 150 m, 60 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6391952 57°37'45" N
Y 689728 27°10'35" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline, mineraalmaa huumustoiteline
KKR kood:VEE2154300

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK