Väikene Saarjärv (Väike Saarjärv)

Pindala: 4,6ha
Kaldajoone pikkus: 1224m
Maksimaalne sügavus: 6.00m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.7275
Long: 26.5138889

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita

Väikene Saarjärv,kaVäike Saarjärv

Vrumaal, Antsla vallas, Ähijärve küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Pindala 4,6 ha, kaldajoon 1224 m, pikkus 435 m, laius 220 mm suurim sügavus 6,1 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6401265 57°43'41" N
Y 649727 26°30'48" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline, huumustoiteline
KKR kood: VEE2134600

Kalale.ee KIK