Väikene Linnajärv (Essemäe järv, Essemäe järveke)

Väikene Linnajärv,kaEssemäe järv, Essemäe järveke

Valgamaal, Taheva vallas, Taheva küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 0,4 ha, kaldajoon 235 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6391346 57°38'30" N
Y 641993 26°22'40" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2150000

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK