Väikejärv (Karinu Väikejärv)

Väikejärv (Karinu Väikejärv)

Järvamaal, Järva-Jaani vallas, Karinu küla juures asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 2,4 ha, saared 0,2 ha, kokku pindala 2,6 ha, kaldajoon 951 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Minut, kraad, sekund
X 6546291 59°2'26"N
Y 612164 25°57'15"E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
KKR kood: VEE2054850

Karinu järved.Ahven, haug, särg, linask./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Kalale.ee KIK