Väike-Juusa järv (Olep-Juusa järv, Otepää Juusa järv, II Juusa järv)

Väike-Juusa järv,kaOlep-Juusa järv, Otepää Juusa järv, II Juusa järv

Valgamaal, Otepää vallas, Otepää küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6438127 58°3'33" N
X 648579 26°31'2" E

Pindala 3,1 ha, pikkus 250 m, laius 150 m, kaldajoone pikkus 720 m, suurim sügavus 6,2 m

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond

Kalgiveeline, rohketoiteline

Registri koodVEE2104100

Pilt:Väike-juusa.JPG

Väike-Juusa järv. Foto: avalik omand

Ida-lääne suunas ovaalne järv Otepäät 0,8 km ida pool. Järve pindala on 3 ha, suurim sügavus umbes 4,5 m. Sügavaim koht on idakalda läheduses. Järve ümbritseb kultuurmaastik metsatukkade ja pldudega. Phjakallas on kva ja krge, lääneots tsikuline. Mudakihi paksu on üle 6 m. Läbivool on nrk.

Järsu kaldaprofiili tttu on taimestikku järves vähe. Järv on vrdlemisi kalarikas. Kige ohtramalt leidub latikat ja ahvenat, esinevad särg, haug, kiisk, koger, roosärg, linask ja mudamaim. Alles hiljuti oli järv vähirikas.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Esinevad särg, ahven, haug, koger, linask, roosärg, latikas./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Kalale.ee KIK