Vaaba järv [Kooraste järvestik]

Vaaba järv

Plvamaal, Kanepi vallas, Kooraste küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu
Järve läbib Sillaotsa jgi (Pühajgi)

Veepeegel 3,2 ha, kaldajoon 844 m, pikkus 290 m, laius 135 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6427873 57°57'53" N
Y 655624 26°37'47" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
KKR kood:VEE2123400

Truuta aheljärvestiku teine lüli, mis paikneb Koorastest 1 km lääne pool. Pisijärv (2,4 ha), kuid üsna sügav - 11,0 m (keskmine sügavus 4,2 m). Sügavaim koht on järve keskosast kirde pool. Pikliku, idast läände laieneva kuju tttu meenutab veidi kverdunud veetilka. Järvele annab ilu orunlvadel kasvav krge mets.

Sissevool toimub Kooraste Pikkjärvest tuleva Kusta ehk Tamme oja (je) kaudu, väljavool Hatsike järve. Orunlvadel igritsevad allikad.

Veepinnal vib näha vesiroose.

On väärtuslik aheljärvestiku elemenina ja kalastamisvimalusi pakkuvana.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets.Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Kooraste järvestik
Kalale.ee KIK