Uiakatsi järv (Väike-Kooraste järv, Hiuakatsi järv, Valgejärv)

Uiakatsi järv, kaVäike-Kooraste järv, Hiuakatsi järv, Valgejärv

Plvamaal, Kanepi vallas, Rebaste küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Veepeegel 19,3 ha, kaldajoon 2210 m, pikkus 900 m, laius 290 m, keskmine sügavus 6 m, suurim sügavus 18,6 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6426401 57°57'5" N
Y 655726 26°37'50" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistunud; kalgiveeline, rohketoiteline
KKR kood:VEE2123800

Järv asub Kooraste Suurjärvest 200 m edela pool, marginaalses orus. Kirde-edela suunas piklik, pisut kverdunud järve pindala on 17,3 ha, sügavus 19,7 m (keskmisne sügavus 6,0 m). Sügavaim koht on järve keskosast luna pool kalda lähedal, sellest loodes on aga keset järve madalik, kus vett on ainult 0,8 m. Veel 1954. a. oli see saar, millel kasvasid pajupsad. Järve loodekaldal domineerivad pllumaad, kagukaldale ulatub soine mets, mujal enamasti soine niit. Kagus on kallas järsk, kruusane, mujal laugem ja mudasem. Mudakiht järve phjal pole kuigi paks.

Läbivool on nrk, valgala väike. Vesi on kollakasroheline, väga läbipaistev (4,0 m) ja väga kihistunud. Järv on taimestikuvaene, liike leidub keskmiselt (18 liiki). Fütoplanktonit leidub järves keskmiselt. Vetikaflooras leidub haruldast ränivetikat Synedra berolinensis. Ka zooplankton pole rikkalik, kuid sellesse kuuluvad haruldased liigid järvesudik, tiibsudik, järve-jämekoodik ja hüdralestik. Phjaloomastikku on hoopis vähe.

Kalastik üsna liigirikas (latikas, haug, ahven, särg, linask, roosärg, nurg, kiisk ja viidikas). 1964. a. järve toodud siiglane t¹irr (Coregonus nasus) on püsima jäänud ja andnud ka järglasi.

1930. aastal on järv olnud vähirikas. 1950. aastail oli jevähki vähe. Vähikatku tagajärjel hävinud vähistiku taastamiseks on järve toodud Saaremaa vähki.
Väga linnuvaene järv.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, linask, latikas, karp./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets.Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

Vaata lisaks:

Kooraste järvestik
Kalale.ee KIK