Tornijärv (Torni järv, Tornjärv, Lükardi järv)

Tornijärv,kaTorni järv, Tornjärv,Lükardi järv

Valgamaal, Otepää vallas, Kääriku küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Järvest voolab läbi Arula oja

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6432968 58°0'55" N
X 641412 26°23'34" E

Pindala 13,3 ha, pikkus 700 m, laius 290 m, kaldajoone pikkus 1765 m, keskmine sügavus 4,3 m, suurim sügavus 15,2 m

Ida-Eesti vesikond - Võrtsjärve alamvesikond

Keskmise karedusega, kihistunud; kalgiveeline, rohketoiteline

Registri koodVEE2105700

"htune Torni järv". Eduard Maaser. Akvarell, 1967.a, 38x49 cm
Phja-luna suunas piklik järv, Otepäält 7,5 km edelas. Ta pindala on 13,3 ha, sügavus 15,2 m (keskmine sügavus 4,3 m). Järve kaldal on metsa ja pllumaid, otste kohal niidud. Kaldad on lausad, vaheldumisi liivased, kruusased vi mudased, kagus ja kirdes järsud, otstes lamedad. Phi on kalda lähedal liivane, paiguti kivine, sügavamal mudane.

Läbivoolujärv. Vesi on kollane, keskmise läbipaistvusega (2,6 m), tugevasti kihistunud. Taimestik keskmise liigirikkusega (19). Esineb suvine vee itsemine. Zooplanktonit on keskmiselt, nende hulgas ka haruldasi aerjalalisi.

Kalastikus on tähtsal kohal särg ja ahven, leidub latikat, haugi, kiiska, roosärge, linaskit ja mudamaimu (vähesel määral esinevat ka koha, lutsu, kokre, angerjat ja isegi ojasilmu). Kunagi oli hea vähijärv.

Kaunis Torni järv pakub vimalusi puhkekohana ja kalastamiseks
./Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Kalameeste poolt suhteliselt vähekülastatav veekogu, kaldal asuvad mitmete prominentide suvilad. Kaladest esinevad särg, ahven, roosärg, haug, linask, latikas, koger./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Kalale.ee KIK