Telli tiik (Kalatiik nr. 6)

Pindala: 7ha
Kaldajoone pikkus: 1282m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.8588889
Long: 26.4761111

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita

Telli tiik,kaKalatiik nr. 6

Valgamaal, Antsla vallas, Antsu küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Vastsekivi oja (Määrästu kraav)

Pindala 7 ha, kaldajoon 1282 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6415809 57°51'34" N
Y 646946 26°28'32" E

Ida-Eesti vesikond - Vrtsjärve alamvesikond
KKR kood: VEE2121830

Allikad:
Kalale.ee KIK