taksis

<div><b>taksis</b>,</div><div><br></div><div>loomorganismide (sh mikroobide ja ainuraksete) liikumine mingi välise ärriti suunas (positiivne taksis) või sellest eemale (negatiivne taksis) või pöördumine mõne osaga selle suunas (polariseeriv taksis). &nbsp;</div><div>Looduses esineb arvukalt erinevaid taksiseid, neist levinumad on kemo- (keemiliselt toimiv aine), aero- (hapnik), geo- (raskusjõud), foto- (valgus), termo- (t°), galvano- (elekter) ja hügrotaksis (niiskus). &nbsp;</div><div>Huvikalastamisel üritatakse kaladel kutsuda esile positiivset taksist landi või õngesööda suhtes. Positiivset taksist esile kutsuvaid mõjureid nimetatakse ka <b>atraktantideks</b>.</div><div><br></div>
Kalale.ee KIK