Tõrise järv

Pindala: 4,9ha
Kaldajoone pikkus: 1410m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.4616667
Long: 22.4672222

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita

Trise järv

Saaremaal, Kaarma vallas, Trise küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu
Umbjärv, rekultiveeritud liivakarjäär

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6481180 58°27'42" N
Y 410559 22°28'2" E

Lääne-Eesti vesikond - Läänesaarte alamvesikond
KKR kood: VEE2071320

Trise järv. Foto: Ainar unapuu

Ahven, haug, särg. /ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Kalale.ee KIK