Tõhela järv

Thela järv

Pärnumaal, Tõstamaa vallas, Männikuste, Rammuka ning Thela külade juures asuv avalik järv
Järvest lähtub Paadrema jgi

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6475603

58°25'14" N

Y

499625

23°59'36" E


Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Veepeegli pindala 317,6 ha, saarte pindala 1,6 ha, pindala kokku 319,2 ha, keskmine sügavus 1,3 m, suurim sügavus 1,5 m, pikkus 2840 m, laius 1 850 m, kaldajoone pikkus 12021 m,

Valgala pindala 21,7 km2, veevahetus 1 kord aastas

Keskmise karedusega kihistumata järv, suurtaimerikas

Registri koodVEE2073400

Thela järv. Foto:http://www.tohela.ee

Järv sügavneb läänekaldal järsult; seal on phi mudane. Idaosas on Thela järv madal ja phi on liivane. Ida- ja phjakaldad on kaetud savika moreeniga, lääne- ja lunakaldad on kaetud soosetedega. Vesi on rohekaskollane ja hästi läbipaistev. Thela järv sisaldab olulisi mudavarusid.

Thela järv oli 1946.–48. aastatel Vene sjaväe ppepolügoon. Sellepärast on pommid ja mürsud veel praegugi järve phjamudas.

Thela järve idakaldad on ligipääsetavad ja sobivad suplemiseks. /wikipedia.org/wiki/Thela_järv/

Pärimus Thela järvest:

Kohal, kus praegu on Thela järv, olnud kunagi soostunud mets. Selle ääres olnud üks talu. Kord läinud mets plema. Talust tulnud välja peremehe vend ja hüüdnud: "Siidivennad, niidivennad, tulge appi, järi pleb!" Kuuljaid polnud ja nii plenudki mets maha koos taluga. Kunagise metsa asemele tekkinud aga Thela järv. /http://www.folklore.ee/

Esinevad särg, roosärg, ahven, haug, latikas, linask, koger, kiisk./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

Kalale.ee KIK