Sinejärv (Karula Sinejärv)

Sinejärv (Karula Sinejärv)

Valgamaal, Taheva vallas, Ringiste küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 0,8 ha, kaldajoon 368 m, pikkus 140 m, laius 75 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6398252 57°42'15" N
Y 640117 26°21'1" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2136200

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK