Saarjärv (Partsi Saarjärv)

Saarjärv, kaPartsi Saarjärv

Plvamaal, Plva valla Tromsi küla ja Veriora valla Viira küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu

Veepeegel 11,,8 ha, saar 0,1 ha, pindala kokku 11,9 ha; kaldajoon 2014 m, pikkus 750 m, laius 200 m, keskmine sügavus 3,8 m, suurim sügavus 11,9
Valgala 25,8 km2
Veevahetus 13 korda aastas

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6432744 57°59'46" N
Y 687114 27°9'54" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline, atsidotroofne e mineraalmaa huumustoiteline
KKR kood:VEE2126300

Partsi Saarjärv on phja-luna suunas piklik kaunis järv, mis asub Partsilt umbes 1,5 km luna pool. Järve absoluutne krgus on 61,8 m, pindala on 11,8 ha, sügavus 11,9 m. Kaldad on kvad, enamasti liivased, eriti ida pool, suuremalt osalt kaetud metsaga. Idakaldal on suur Plva KEK-i puhkekompleks, läänekaldal endises misapargis endise Vilde-nimelise kolhoosi saunsuvilad. Linaleokivide rida veepiiril annab tunnistust kunagisest intensiivsest linaleotamisest. Phi on mudane.

Järvest algab Kodajärve ja Pikamäe järve läbiv Lutsu jgi.

Järve vesi on pruunikaspunane vi punakaspruun, vähese läbipaistvusega (0,7-0,9 m) ja suvel tugevasti kihistunud. Pinnaveekiht soojeneb väga tugevasti (1960. a. oli vee temperatuur kaldavöötmes rekordiline - 29,4 kraadi).

1973. a. oli järv taimestikuvaene. Fütoplanktonis leidus 1960. a. rohkesti koldvetikaid. Esineb ka väga haruldane ränivetikas Eunotia robusta robusta.

Kaladest esinevad järves ahven ja haug, sisse olevat lastud ka angerjat.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Esinevad ahven, haug./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets.Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
Kalale.ee KIK