Saareküla järv (Saarküla järv, Meelva Saareküla järv)

Pindala: 6,2ha
Kaldajoone pikkus: 1520m
Maksimaalne sügavus: 9.99m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.1147222
Long: 27.3469444

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita

Saareküla järv, ka Saarküla järv, Meelva Saareküla järv

Plvamaal, Räpina vallas, Saareküla küla juures asuv looduslik järv. Avalik veekogu.
Järvest lähtub Saareküla kraav.

Pindala 6,2 ha, kaldajoon 1520 m, pikkus 1120 m, laius 120 m, suurim sügavus 14,3 m.

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6446452 58°6'53" N
Y 697201 27°20'49" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
KKR kood: VEE2113700

Räpinast 6 km lääneloode pool asuv kirde-edela suunas piklik järv. Ta pindala on 9,8 ha, suurim sügavus (järve lunaosas) 14,3 m. Pärast veetaseme alandamist 1960. a. paiku umbes 0,5 m vrra on järv jagunenud kaheks osaks, mida ühendav kitsas koht on suvel paadiga peaaegu läbimatu.

Kallas on phjas ja läänes madal ja soostunud, veepeeglit ümbritsemas tsikuriba. Krgemal idakaldal asuvad pllu- ja aiamaad. Liivast phja leidub ujumiskoha juures järve edelakaldal.

Läbivool on nrk. Järve vesi on punakaspruun, vähese läbipaistvusega (0,9 m) ja nähtavasti tugevasti kihistunud. Järv ei jää talvel ummuksile.

Taimestik oli 1960. a. rikkalik.

Peamiseks kalaks on ahven, haugi leidub vähem. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee

http://loodus.keskkonnainfo.ee

Kalale.ee KIK