Saare järv (Saarjärv, Saaremõisa järv)

Saare järv, kaSaarjärv, Saaremisa järv

Jgevamaal, Saare vallas, Saarjärve küla lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu.

Pindala 27,4 ha, keskmine sügavus 4,2 m, suurim sügavus 5,6 m, pikkus 790 m, laius 700 m, kaldajoon 2773 m
Valgala 8,5 km2

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6505031 58°39'19" N
Y 660371 26°45'49" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi vesikond
Keskmise karedusega, kihistunud; kalgiveeline rohketoiteline
KKR kood:VEE2057300

Jgeva maakonnas, Järve külast umbes 5 km phjakirde pool asuv 27 ha suurune järv on tuntud ka Saaremisa järve ja Saarjärve nime all. Järve suurim sügavus on 5,6 m, keskmine sügavus 4,2 m. Järve ümbritsevad suured kuuse- ja männimetsad, soine heinamaa ja raba. Lunast ulatub järve ilusa männimetsaga poolsaar, nn. Lustsaar, mis varem on olnud saar ja andnud järvele nime, pärast veetaseme alandamist aga kaldaga liitunud. Lustsaarest jääb lääne poole veel teinegi pisike poolsaar. Kaldad on järve phja- ja lääneosas kvad ja liivased, mujal pehmed ja mudased. Järve kirdekaldal, metsvahi talu juures on hea ujumiskoht.
Läbivool toimub praktiliselt ainult suurvee ajal. Vesi on rohekaskollane vi kollane, vähe läbipaistev (1,1-1,3 m) ning märgatavalt kihistunud. Taimestikku oli 1951. a. järves keskmiselt, kuid liike rohkesti (25).
Kalastikus leidub rohkesti latikat, särge ja roosärge, esinevad haug, nurg, linask, koger, kiisk, hink ja vib-olla vingerjas. Saare järv kuulub latika-haugi järvede hulka ning vib anda kala kuni 20 kg/ha.
Silmapaistva ilu tttu on Saare järv vetud looduskaitse alla
./Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, roosärg, latikas, linask./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK