Sõmerpalu järv (Sõmerpalu veskijärv, Sõmerpalu veehoidla)

Pindala: 7ha
Kaldajoone pikkus: 2699m
Maksimaalne sügavus: 2.00m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.8583333
Long: 26.8180556

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita

Sõmerpalu järv,kaSmerpalu veskijärv, Smerpalu veehoidla

Vrumaal, Smerpalu vallas, Smerpalu küla lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu.
Järv asub Vhandu jel

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6416485 57°51'30" N
Y 667254 26°49'5" E

Ida-Eesti vesikond - Peipsi alamvesikond
KKR kood: VEE2076740

Allikad:
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK