Ruila järv (Ruiljärv, Kernu Mädajärv)

Pindala: 46,2ha
Pindala koos saartega: 46,79ha
Saarte arv: 1
Kaldajoone pikkus: 4690m
Keskmine sügavus: 1.00m
Maksimaalne sügavus: 2.00m
Veevahetus: 8 korda aastas
Veevahetuse skaala: tugev (> 4 kuni 10)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.1747222
Long: 24.4338889

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita

Ruila järv, ka Ruiljärv, Kernu Mädajärv

Harjumaal, Kernu vallas, Mnuste, Allika ja Ruila külade lähedal asuv looduslik järv. Avalik veekogu.

Veepeegel (KKR andmeil) 35,6 ha, saared 0,6 ha, pindala kokku 36,2 ha; kaldajoon 4690 m, pikkus 900 m, laius 360 m, keskmine sügavus 1 m, suurim sügavus 2 m.
Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6559634 59°10'28" N
Y 524830 24°26'3" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Keskmise karedusega, kihistumata; suurtaimerikas
KKR kood: VEE2029200

Ruila järv. Foto: Uku Praks

/---/ Veekogu Harju maakonnas, Ruila asundusest 2 km luna pool. Järve absoluutne krgus on 41-42 m, 1953. a. 16,6 ha suurune. 1943. a. oli järve sügavus 2 m, kuid järve kinnikasvamine ja madaldumine jätkub tänaseni. Vett on praegu enamasti alla 1 m.

Järv on loode-kagu suunas pikliku phikujuga ja sopiline. Järve ümbritsevad rabastuv kuuse-männi segamets, sooheinamaad ja raba. kaldad on madalad, tsikulised, moodustades poolsaari ja tsikust lahtirebenenud tükkidest saari. Ainult kirdekaldal esineb liivase phjaga ujumiskoht, mujal on phi mudakihiga (mudakihi paksus on 1,5-4 m). Phjas leidub kände.

Läbivool on äärmiselt nrk. Järve rohekas- vi pruunikaskollane vesi on mudani läbipaistev, hästi soojenev ja segunev. Oletatavasti esineb talvel hapnikuvaegus.

Taimestik oli 1953. a. väga rohke, kuid liigivaene (11 liiki). Phjaloomastikku oli keskmiselt ning see oli vrdlemisi huvitava koosseisuga. Järve äärest on tabatud üks haruldane kiililine.

Järv on kalavaene. Peamised liigid on koger, haug ja ahven. Järvel esineb mitmesuguseid veelinde (naeru- ja kalakajakas, sarvikpütt, sinikael-, piil- ja rägapart, mudatilder, tuttvart).
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Kalale.ee KIK