Roosna-Alliku külmaallikad

<div><b>Roosna-Alliku külmaallikad</b>,</div><div>allikad Järva maakonnas Roosna-Alliku vallas Pandivere kõrgustikulääneosas.</div><div>Sealsel märgalal avanevad 1,5 km pikkuse ja 0,5 km laiusel lõigul allikad, milledest saab alguse Pärnu jõgi. Allikaala summaarne vooluhulk on 100–870 l/s. Neist allikaist üks suurimaid on <b>Tiit Eipre</b> nimeline allikas, mille vooluhulk on 20–80 l/s. &nbsp;</div><div>Märgalal pesitseb arvukalt (vee)linde.</div><div>Allikate kaitseks on loodud Roosna-Alliku külmaallikate kaitseala.</div><div><i>Vikipeedia</i></div>
Kalale.ee KIK