Ridalepa paisjärv (Jõõpre veehoidla)

Pindala: 8,4ha
Pindala koos saartega: 8,5ha
Saarte arv: 1
Kaldajoone pikkus: 4149m
Keskmine sügavus: 1.00m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.4586111
Long: 24.3330556

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita

Ridalepa paisjärv, ka Jpre veehoidla


Pärnumaal, Audru vallas, Oara ja Ridalepa külade juures asuv paisjärv. Avalik veekogu.
Järve läbib Audru jgi

Veepeegel 9,3 ha, saared 0,1 ha, pindala kokku 9,4 ha; kaldajoon 4149 m, keskmine sügavus 1,2 m.

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6479686 58°27'25" N
Y 519258 24°19'47" E

Lääne-eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

KKR kood: VEE2015910

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee


Kalale.ee KIK