Ratasjärv [Porkuni-Lemküla järvestikus]

Ratasjärv

Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, Vhmetu küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Järv asub Porkuni maastikukaitsealal, kuulub Porkuni-Lemküla järvestikku

Pindala 0,9 ha, kaldajoon 418 m

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6565943 59°12'48" N
Y 625121 26°11'27" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Registri koodVEE2033570

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/
Kalale.ee KIK