Rae järv

Pindala: 9,8ha
Kaldajoone pikkus: 3948m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.1166667
Long: 24.7694444

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita


Rae järv, ka Rae paisjärv


Pärnumaal, Saarde vallas, Laiksaare ja Marina külade lähedal asuv paisjärv. Avalik veekogu.
Järvest voolab läbi Ura jgi. Jepaisule on ehitatud kalatrepp

Pindala 9,8 ha, kaldajoon 3948 m

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6441992 58°7'0" N
Y 545504 24°46'19" E

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond
KKR kood: VEE2078220

Foto: Ülle Köidam

puruvanamees - Rae järv
Kalatrepp jepaisul. Foto: Kert Lipmaa

Järve ääres asub RMK telkimisala: parkla (15 autole), ujumissild, lkkekohad, varikatusega laud-pingid, puukuur, käimlad, kaev jm, keskmise raskusastmega Rae järve matkarada.

Särg, ahven, haug, koger, harvemini karp. /ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/puhkealad/parnumaa-puhkeala/1511
Kalale.ee KIK