Pülme järv (Põlme järv)

Pindala: 6,4ha
Kaldajoone pikkus: 1156m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9952778
Long: 26.3641667

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita

Valgamaal, Otepää ning Sangaste valdades, Kääriku jaMäeküla külade juures asuv avalik järv

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6430724

57°59'44" N

Y

639811

26°21'52" E

Vesikond: Ida-Eesti vesikond - Vrtsjärve alamvesikond

Pindala 6,4 ha, pikkus 440 m, laius 180 m, kaldajoone pikkus 1 156 m

Pehme- ja heledaveeline järv, segatoiteline

Registri kood VEE2119800

Johannes Uiga. Pülme järv. 1971. li, luend, 60x81 cm

Kaunis järv Otepäält 10 km edelas, TÜ Kääriku spordibaasi maa-alal. Asetseb metsaste küngaste vahel; neist krgeima, Harimäe (212 m) tipp ulatub 52 m üle järvepinna. Sellel mäel asunud tornist tegi kuulus geodeet ja astronoom Fr. G. W. Struve 1816. a. mdistamistöid, hiljem ülistas sealt avanevat kaunist panoraami.

Järv on kirde-edela suunas veidi piklik, keskelt ahenev. Kaldad on krged, paiguti liivased, eriti kirdeotsas, kus on vimalik ujuda. Vesi on järsult süvenev. Kirdekaldal on Suur ja Väike Pülme talu ning pldu.

Väga nrga läbivooluga järv. Vesi on roheka tooniga helepruun, keskmise läbipaistvusega (2,6 m) ja tugevasti kihistunud. Taimestik oli 1972 a. hulgalt vähene, kuid liikide arvult rikas (31).


Kalastik on üsna liigirikas. Leiduvat ahvenat, haugi (ka ige suuri), särge ja latikat. Järves elutseb jevähk, keda varem olnud rohkesti.

Pülme järv on väärtuslik kala- ja ujumisspordiks sobiva veekoguna ja puhkekohana, aga ka kauni maastikuelemendina. Pülme talus on sündinud Otepää kirjamees Yri (Georg) Naelapea.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Kalale.ee KIK