Püksijärv (Kellamäe Väike järv)

Püksijärv, kaKellamäe Väike järv

Vrumaal, Ruge vallas, Kellamäe küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 0,2 ha, kaldajoon 218 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6392667 57°38'31" N
Y 674071 26°54'55" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2151100

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK