Purgatsi järv

Pindala: 4,7ha
Kaldajoone pikkus: 937m
Keskmine sügavus: 5.00m
Maksimaalne sügavus: 9.99m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.2652778
Long: 25.6486111

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita


Harjumaal, Aegviidu vallas, Aegviidu aleviku juures asuv avalik järv

Kuulub Nelijärve järvestikku

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat

Kraad, minut, sekund

X

6570824

59°15'55" N

Y

594029

25°38'55" E

Vesikond: Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Pindala 4,7 ha, keskmine sügavus 5,3 m, suurim sügavus 13 m, pikkus 330 m, laius 180 m, kaldajoone pikkus 937 m

Pehme- ja heledaveeline järv, rohketoiteline

Registri kood VEE2021300

Foto: HeleH


Nelijärve järvestiku kagupoolseim ja Phja-Eesti üks sügavam järv (sügavaim koht 13,0 m asub järve keskosast veidi edela pool).

Kolmnurkse kujuga väheliigestatud kaldajoonega umbjärv, mida ümbritseb mets. Järve lääne- ja lunakaldalt kerkib järsk vallseljak, veidi madalamal idakaldal asub 1938 a. valminud Nelijärve turistidekodu.

Purgatsi järv on tugevasti mudastunud, ta kaldad on soostunud, liivast phja leidub peaasjalikult puhkekodu juures. Leidub phjaallikaid. Kollakasrohelise vee läbipaistvus on vähene (0,5-0,8 m), veidi suurem sügisel (1,8 m). Vesi on teravalt kihistunud, sügavamal külm, ilma hapnikuta, ülemistes kihtides aga soe ning vetikate rohke esinemise ajal hapnikust üleküllastunud.

Vee vähese läbipaistvuse tttu on järves väga vähe taimestikku. Kaladest on järves säilinud ainult koger.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:

Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

Nelijärve järvestik (Aegviidu järvestik, Aegviidu-Nelijärve järved)
Kalale.ee KIK