Perätjärv

Perätjärv

Vrumaal, Ruge vallas, Pulli ja Viitina külade lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 0,3 ha, kaldajoon 237 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6397490 57°41'3" N
Y 676736 26°57'48" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2141820

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK