Pärlijõe veskijärv (Saarlase paisjärv, Saarlase ülemine paisjärv, Eiche paisjärv)

Pärlije veskijärv,kaSaarlase paisjärv, Saarlase ülemine paisjärv, Eiche paisjärv

Vrumaal, Ruge vallas, Pärlije, Saarlas ja Vanamisa külade lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Pärlijgi

Veepeegel 0,7 ha, kaldajoon 1164 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6397051 57°40'55" N
Y 672455 26°53'29" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2069760

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK