Pärimus: Suurjärv ja Pikkjärv

Suurjärv ja Pikkjärv
Kasaritsah, Räpo külä all, suurtii veereh oll vanast järv, a' nüüd ei ol tedä inamp. Tuu järve nimi oll Suurjärv. Vahts-Kasaritsa mehe Meeldemäe lohost kai', et kuis Räpo külä mehe' saava egä aasta pallo kallo, a' näil ei ol' kostkiltki püüdä'.
Ütskrd Meeldemäe küllä tull seto kalluga. Sääl tull jutt kah Räpo Suurst järvest. Mehe küsse seto käest nvvo, et kuis järve säält är' saasi tuvva Meeldemäe lohko. Seto ütel, et ku last mul püüdä üts aasta kallo, sis ma' tuu teiele järve är. Kaup sündü.
Seto vts sis kotitävve ellävhpet ja' visas tuu Räpo Suurtjärve. Ja nii nigu seto dagu visas, oll järv hummogu Räpo küla alt kaonu ja är' lännü Meeldemäe lohko.
Ütskrd üts kindrall oll pidänü sehvti üte ilosa Kasaritsa tütriguga. Nää totiva järve kaldh suur tamm all, et ku' nää kunagi piäs ütsts truudust murdma, sis s'oo järv lätt uma kotus päält är.
Läts mni aig müüdä. Kindral jätse tütrigu maahha ja mn ao peräst oll järv kah är' lännu uma kotus päält Meeldemäe lohko.
Tuul järvel um nüüd nimi Pikkjärv.
ERA II 244, 505/7 (22) < Ruge khk., Kasaritsa v., Lvaski t. - Ludvig Raudsepp, Vru reaalkooli pilane < Mari Raudsepp, 70 a. (1939) Sisestas Eva-Kait Kärblane, kollatsioneeris Anne Kaaber, redigeeris Mare Kalda

Suurjärv ja Pikkjärv
Meeldemäe-lohu mehed nägid, et Räpo küla mehed saavad kaupluse all olevast järvest palju kalu.
Kord ütles keegi mees setule: "Kui sa Räpoküla alt järve ära tood Meeldemaelohku, laseme sul kalu püüda 2 aastat.
Setul hää nu. Kallas öösel puuda elvhbedat Räpo küla järve ja järv läkski ära orgu mööda kikide kaladega Meeldemäe lohku.
Räägitakse, et järv olevat läinud alla saarma käike mööda.
ERA II 121, 525 (4) < Ruge khk., Kasaritsa v. - Ludvig Raudsepp < kaaspilastelt (1936) Sisestas USN, kollatsioneeris Mare Kalda

Allikas:
http://www.folklore.ee/lepp/rouge/?sel_id=2
Kalale.ee KIK