Pärimus: Pärlijõgi

Sandu mägi on üks ilus koht Ruge kihelkonnas Pärlije pahempoolsel kaldal. Seal tahtnud Kalevipoeg jge läbi mäe kaevata. Mäe sees aga tulnud kaevades Kalevipojale kva paas vastu. Siis lhkunud Kalevipoeg küll oma tubli kirvega suuri paetükke maha ja tahtnud kuni Paebu orgu läbi raiuda, kui kohe saanud Kalevipoeg kuulda, et vaenlane oma laevadega juba Tallina all seista. Seeperast jätnud Kalevipoeg je kaevamise seisma ja ttanud siis ise Tallinase vaenlasele vastu. Nnda jäänud Kalevipojal Pärlije kaevamine pooleli. Kalevipoja kirvehoobi jälled on veel praegugi pae pääl näha ja ka mningad paetükid on veel alles, kuna neid suurem osa juba Pärlijkke on vajunud.
E 43452/3 (129) < Ruge khk. - O. Leegen (1902).

Allikas:
http://www.folklore.ee/lepp/rouge/?sel_id=2
Kalale.ee KIK