Põrgujärv (Väike Ubajärv, Peräjärv)

Prgujärv, ka Väike Ubajärv, Peräjärv

Vrumaal, Mniste vallas, Koemetsa küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 0,6 ha, kaldajoon 323 m, pikkus 100 m, laius 85 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6395086 57°40'15" N
Y 654580 26°35'27" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2137510

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK