Ördi järv (Öördi järv, Õõrdi järv)

Pindala: 6ha
Kaldajoone pikkus: 973m
Veevahetuse skaala: nõrk (> 0,5 kuni 2)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.3780556
Long: 25.1752778

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita

Ördi järv, ka Öördi järv, rdi järv

Viljandimaal, Kpu vallas, Iia küla läheduses asuv looduslik rabajärv. Avalik veekogu.
Järv asub Soomaa rahvuspargi territooriumil, Öördi raba keskel.
Jäänukjärv, mis on alles jäänud palju suurema veekogu soostumise tulemusena.

Pindala 6 ha, kaldajoon 973 m, pikkus 300 m, laius 260 m.

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6471474 58°22'41" N
Y 568763 25°10'31" E

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Pehme- ja tumedaveeline; rabade huumustoiteline

KKR kood: VEE2073930

ottotriin: päikeseloojang Ördi järve ääres
Ördi järv. Foto: Ottotriin

Esinevad särg, ahven, haug, harvemini koger. /ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK