Orajärv (Neeruti Orajärv, Neeruti järv)

Orajärv (Neeruti Orajärv),kaNeeruti järv

Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, Neeruti ja Vduvere külade lähedal paiknev looduslik järv. Mitteavalik veekogu.

Pindala 2,6 ha, kaldajoon 709 m, pikkus 320 m, laius 120 m, suurim sügavus 5,1 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6576676 59°18'39" N
Y 620918 26°7'24" E

Ida-Eesti vesikond - Viru alamvesikond
Väga kareda veega, allikatoiteline
KKR kood: VEE2012200

Neeruti järv. Foto: Kaire Sirel

Neeruti järvestik, mis käesoleval ajal koosneb vaid neljast järvest (Ees-, Taga-, Ora- ja Sinijärv) asub Lääne-Viru maakonnas, Pandivere krgustiku phjaosas (Kadrinast 4 km luna pool). Järved paiknevad Neeruti mägede vallseljakute ja mhnade vahel olevates lohkudes. E. Rähni arvab, et 20. sajandi alguses langes veetase Ees- ja Tagajärves paar meetrit. Samal ajal on kuivaks jäänud ka siin olnud Valgeristi järv.

Neeruti Orajärv on Eesjärvest umbes 0,4 km phja pool asuv 2,8 ha suurune järv, mille sügavus koos lendmudaga on 5,1 m. Loode-kagu suunas piklik järv Orajärve soo loodeosas, vastu mineraalmaad. Järve ümbritseb soine psastega heinamaa, ainult phjakaldal kasvab mets ja idakaldal leidub rabamännikut. Tervet järve piirava tsikuriba tttu on juurdepääs veele raske. Phja katab must sapropeel mitme meetri paksuse kihina (veekihi paksus järves vaid 3,5 m).

Praktiliselt umbjärv, kuhu toovad vett mned sookraavid. Järve vesi on kollakasoran¼i värvusega, keskmise läbipaistvusega (2,8 m), suvel tugevasti segunev ja soojenev.

Taimeliike oli 1962. a. keskmiselt (19). Bakteriplankton on järves keskmine, fütoplankton on veidi rikkam ja selles esineb palju koldvetikaid, zooplankton üsna rohke. On leitud ka üks kerilooma Trichotria pocillum omapärane vorm.

Kige kalarikkam järv Neerutis. Kige arvukam asukas on särg, teisel kohal ahven, kolmandal linask, siis haug ja koger.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Neeruti järved. Ahven, haug, särg, koger, harvemini linask./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Neeruti järved
Kalale.ee KIK