Ora järv (Keema Ora järv, Keema Orajärv)

Ora järv (Keema Ora järv), kaKeema Orajärv

Vrumaal, Smerpalu vallas, Keema küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järvest voolab läbi Maru oja

Veepeegel 2 ha, kaldajoon 855 m, pikkus 370 m, laius 125 m
Valgala 3 km2

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6412434 57°49'30" N
Y 659109 26°40'41" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
Kalgiveeline, segatoiteline
KKR kood:VEE2137310

Vru maakonnas, Antslast 7-9 km idas, loode-kagusuunalises orus asub viiest järvest koosnev järvederühm, mille kige kagupoolsem lüli on Keema Orajärv, pindalaga 1,9 ha. Endine paisjärv, mille veetase oleneb veskitammi seisust: 1968. a. oli veetase veskitammi lagunemise tttu väga madalale langenud. Järve läbib Mustjkke suubuv Tamme oja.
Aare Mäemets.
/Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Keema järved
Kalale.ee KIK