Nurme poldri veehoidla (tiik 1)

Nurme poldri veehoidla (tiik 1)

Pärnumaal, Audru vallas, Pldeotsa küla lähedal asuv tehisjärv. Mitteavalik veekogu

Pindala 2,3 ha, kaldajoone pikkus 1136 m

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6472377 58°23'29" N
Y 519087 24°19'34" E

Lääne-Eesti vesikond - Pärnu alamvesikond

Valgala 1 km2, maht 196,3 tuh m3

Registri koodVEE2064350

Latikas, koha, linask, ahven, haug, särg, viidikas, nurg./Õngitsemine. Tln 2003/

Allikad:

http://register.keskkonnainfo.ee/

http://loodus.keskkonnainfo.ee/

Vaata lisaks:

polder
Audru poldri tiigid
Nurme poldri veehoidla (tiik 2)
Kalale.ee KIK