Möldre londsik

Möldre londsik

Vrumaal, Misso vallas, Möldre küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 1,2 ha, kaldajoon 723 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6395694 57°39'37" N
Y 695561 27°16'37" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2145040

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK