Matsalu alamvesikond

Matsalu alamvesikond

Matsalu alamvesikond on Lääne-Eesti vesikonna osa

Alamvesikonda kuuluvad Kasari valgala, lisaks piirduvad väikesed valgalad phja- ja luna pool Kasari valgala, Vormsi saar ja rannikuveed.

Matsalu alamvesikonna valgala pindala on 6 148 km2, millest 4 123 km2-l on äravool Matsalu lahte.
Valgala pindala hlmab 11% Eesti territooriumist (maismaad 4 536 km2 ja mereala 1 612 km2. Piirkond on valdavalt madalik. Suurim valgala on 3 213 km2-l laiuv Kasari je valgala. Krgeim punkt on Paluküla hiiemägi (106 m), mis asub Kehtna valla ääreosas. Matsalu alamvesikonnas on 245 saart.

Matsalu alamvesikonna Läänemaa madalamate alade mullastik on kehvemaid Eestis. Madalikel on kevadeti mullad liigniisked, tihti kaua vee all, kuid südasuveks kuivavad läbinisti. Maakasutuses domineerib metsamaa.


Suurema osa Matsalu alamvesikonnast moodustab Lääne maakond – 1 972 km2 (43% kogu alamvesikonnast). Maakonnal on 237 saart ja laidu summaarse pindalaga 108 km2. Mandriosa rannajoone pikkus on 400 km, saarte summaarne rannajoone pikkus aga 266 km.

Rapla maakonnast jääb Matsalu alamvesikonda 1 902 km2 (42% alamvesikonna pindalast).
Pärnu maakonnast jääb Matsalu alamvesikonda vaid 572 km2 – osa Koonga, Halinga, Kaisma ning Varbla vallast. (13% alamvesikonnast).
Kige väiksema osa moodustab Matsalu alamvesikonnast Harju maakond – 2% ja 99 km2 (Nissi ja Kernu vald).

Jed Matsalu alamvesikonnas

Allika jgi
Enge jgi
Kasari jgi
Kodila jgi
Kohtru jgi
Kuusiku jgi
Liivi jgi
Luiste jgi
Nurtu jgi
Penijgi
Rannamisa jgi
Riguldi jgi
Rude jgi
Salajgi
Taebla jgi
Tuudi jgi
Vanamisa jgi
Vardi jgi
Velise jgi
Vigala jgi (Konuvere jgi)

Ojad Matsalu alamvesikonnas

Ahjuvare oja
Ahtama oja (Järvakandi jgi)
Aravere oja
Avaste oja
Ellamaa oja
Hanila oja
Höbringi oja
Jutapere oja
Jeoja
Kabala oja
Kaguvere oja
Kaitsa oja
Karvoja
Kiisaoja
Kivirehe oja
Konnaveski oja
Konuvere oja
Kuitsa oja
Knnu oja
Kveroja
Käära oja
Laeste oja
Leediküla oja
Lpe oja
Marimetsa oja
Naravere oja
Ohukotsu oja
Paeküla oja
Pokuti oja
Prestviigi oja
Pühaoja
Raana oja
Riisa oja
Rogenese oja
Rootsi oja
Silgi oja
Soosalu oja
Tabra oja
Tamma oja
Tiduvere oja
Tüüringi oja
Ubasalu oja
Ungru oja
Urevere oja
Uuemisa oja
Vastja oja
Veskioja
Vnnu oja

Peakraavid Matsalu alamvesikonnas

Anne peakraav
Aranküla peakraav
Aruküla peakraav
Arumetsa peakraav
Asuküla peakraav
Haatsa peakraav
Haeska peakraav
Haimre peakraav
Halinga peakraav
Jalase peakraav
Kaevaniidu peakraav
Kahasoo peakraav
Kastja peakraav
Keava peakraav
Kelba peakraav
Kirbla peakraav
Kulani peakraav
Krvetaguse peakraav
Kärbla peakraav
Langerma peakraav
Leidissoo peakraav
Liivasoone peakraav
Loodna peakraav
Maalse peakraav
Männiku peakraav
Märjamaa peakraav
Napanurga peakraav
Oese peakraav
Ogerna peakraav
Ohtla peakraav
Oidrema peakraav
Orgita peakraav
Oru peakraav
Pahasoo peakraav
Pallase peakraav
Petaaluse peakraav
Pldetaguse peakraav
Raikküla peakraav (Raikküla-Järvakandi peakraav)
Raka peakraav
Rägina peakraav
Saardu peakraav
Sepasoo peakraav
Sildsoo peakraav
Sinalepa peakraav
Sipa peakraav
Soovälja peakraav
Suitsu peakraav
Stküla peakraav
Tammaru peakraav
Terjatu peakraav
Turba peakraav
Uduvere peakraav
Vaikna peakraav
Vakalepa peakraav
Varni peakraav
Velise peakraav
Vrastesoo peakraav
Österby peakraav (Österbi peakraav)

Kraavid Matsalu alamvesikonnas

Anelema kraav
Anne kraav
Avaste kraav
Hbesalu kraav
Jeääre kraav
Kasevälja kraav
Kuralepa kraav
Kuuendiku kraav
Lehetu kraav
Lubja kraav
Lähtru kraav
Maando peakraav
Mägari kraav
Männiku kraav
Oela kraav
Palamulla kraav
Patsu kraav
Penije kraav
Pihali kraav
Plli kraav
Rabavere kraav
Rehe kraav
Riisa kraav
Sipa kraav
Sipelga kraav
Soku kraav
Sooniste kraav
Turu kraav
Tuti kraav
Ubasalu kraav
Uugla kraav
Uustalu kraav
Vaimisa kraav
Viisuti kraav
Virita kraav
Vitre kraav

Looduslikud järved Matsalu alamvesikonnas

(Kaisma raba laugas)
(Kaisma raba laugas)
(Kaisma raba laugas)
(Lelle raba laugas)
(Marimetsa raba laugas)
(Marimetsa raba laugas)
(Nehatu soo laugas)
(Nehatu soo laugas)
(Nehatu soo laugas)
(Nehatu soo laugas)
(Nehatu soo laugas)
(Roogense raba laugas) (Krgesoo laugas)
(Urita raba laugas)
(Urita raba laugas)
Allikajärv (Laomäe Allikajärv) (Laomäe laksid, Nakamaa järv)
Diby järv / Dibyträske (Träski järv, Dibö järv)
Hertsemaa silm
Inahamne (In hamne)
Jalase järv (Sbessoo järv)
Kaevandu järv / Storträske (Suur Kaevandu järv)
Kaisma järv (Kaisma Suurjärv)
Kangruaadu järv (Erepere Suurjärv)
Kappelkärre
Karjatse meri / Bäckesjoen (Karjatsimeri, Karjase järv)
Kasse laht (Kasselaht)
Kersleti järv (Stor vike, Kepsleti järv, Kärssläti järv, Kärrslätti järv)
Kiissa järv (Kiissa laht)
Kiissa laht (Kiissa järv, Kissa veehoidla)
Koonga järv
Krokatstaindappen
Kudani järv / Ntan (Güddnäs)
Krtsilaugas (Palasi järv)
Käomardi laht (Kaumardi laht)
Lammastejärv (Lammaste järv, Nehatu järv, Suur Kverjärv)
Lihlhamne (Lilla hamne, Kapulkerre)
Linaleoauk
Linaleojärv / Linsänketräske (Nmmküla Linaleojärv / Linsänketräske) (Nmmküla järv, Väike Kutspaki järv)
Misalaht
Möldri meri / Menarsvae (Möldrimeri, Möldri järv, Mellansjöu)
23 nimetut järve
Nurme järv (Varese järv, Nurmse järv)
Nlvasoo järv (Isaknnu järv)
Nlvasoo järv (Isaknnu järv)
Nlvassoo järv (Nlvasoo järv, Isaknnu järv)
Prästvike (Prestviik, Prest vike, Kirikuviik)
Rootsiküla järv / Svenskbyträske (Väike Leide järv)
Saaremisa laht
Sendri järv / Sändorträske (Sendre järv, Sendeki järv)
Sepa järv
Sutlepa meri / Sutlepsjön (Sutlepa laht, Saaremisa järv)
Teorehe järv (Saastna järv)
Vanamatsi laugas (Palasi järv)
Väikejärv (Kaisma Väikejärv)
Vööla meri / Bysholmsvike (Vööle meri, Vla meri)
Ännikse laht

Paisjärved Matsalu alamvesikonnas

(Alu tiigid)
(Alu tiigid)
(Kehtna tiigid)
(Kehtna tiigid)
Estonia järv (Estonia paisjärv, Hundiaugu paisjärv)
Kivi-Vigala paisjärv
Koluvere järv (Koluvere paisjärv, Kolovere paisjärv)
Kullamaa paisjärv
Kuusiku veehoidla
Liivi järv (Liivi paisjärv)
Luiste paisjärv
Minnika paisjärv
Priguldi paisjärv
Rabavere tiik (Lpe paisjärv)
Räägu järv (Kehtna paisjärv, Räägu paisjärv)
Serumäe paisjärv
Tamme veskipaisjärv (Kabala) (Kabala järv)
Tapu paisjärv
Tuisu paisjärv
Varbola paisjärv (Sirgu paisjärv)
Vnnu tiik
Vängla paisjärv
Öökulli järv (Öökulli paisjärv)

Tehisjärved Matsalu alamvesikonnas

(Maidla tiigid)
(Maidla tiigid)
(Maidla tiigid)
(Sooniste karjäär)
Edasi järv (Edasi järved, Langermaa veehoidla)
Kullamaa järv (Kullamaa tehisjärv)
Lehu tiik
23 nimetut järve
Tuhhino tiik
Turba karjäärid
Väike-Edasi järv (Edasi järved, Langermaa veehoidla)

Allikad:
http://www.keskkonnaamet.ee/vesikonnad/
http://et.wikipedia.org/wiki/Matsalu_alamvesikond
Kalale.ee KIK