Mähuste järv (Mäuste järv, Meeguste järv)

Pindala: 5,7ha
Kaldajoone pikkus: 1112m
Maksimaalne sügavus: 7.00m
Veevahetuse skaala: väga nõrk (< 0,5)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.4072222
Long: 25.6080556

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita

Mähuste järv, ka Mäuste järv, Meeguste järv


Harjumaal, Kuusalu vallas, Koitjärve küka lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.

Pindala 5,7 ha, kaldajoon 1112 m, pikkus 440 m, laius 170 m, suurim sügavus 7,3 m.

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6586580 59°24'26" N
Y 591338 25°36'29" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond

Oligotroofne e. vähetoiteline

KKR kood: VEE2002400

Liis Multer: Mähuste järv
Foto: Liis Multer

Kemba-Pühamäe servamoodustiste ahela edelanurgas, vastu loode-kagusuunalist radiaaloosi, asub samasuunaline 5,7 ha suuruneMähustejärv, Koitjärvest 3 km, endisest Koitjärve külast umbes 2 km loode pool.Mähustejärvon vrdlemisi sügav - 7,3 m (keskmine sügavus 3,7 m). Mne meetri krgusel liivaka pinnakattega phja- ja idakaldal kasvab männimets, lunas ja edela pool asuval järsunlvalisel oosil onMähustetalu ase ja pllumaa; edelakaldal kasvavad kuused, haavad ja männid. Järvest loodes asub rabastuv männik. Kaldad on peaaegu kikjal liivased, liiv katab phja ka kalda lähedal, ainult sügavamal on phjal rohekas sapropeel.

Philiselt sademete veest toituv umbjärv. Tema heleroheline vesi on väga läbipaistev (2,5-5,3 m). Kihistumata.

Taimestikku on järves keskmisel hulgal ja liike keskmisel hulgal (17). Järve kagunurgas kasvas 1969. a. Eestis üliharuldast muda-lahnarohtu (teine kindel leid tänapäeval), sügavamal vees veel vesisammalt. Planktonist onjärvväga vaene, phjaloomastikust aga rikkam. Eriti palju leidub phjafaunas liivkodadega puruvanaseid (=ehmestiivaliste vastseid), vesikakandit jt. organisme.

Philised kalad olid 1969. a. ahven ja haug.

Eestis väga haruldane tüüpiline kihistumata vähetoitelinejärv, mis kaunistab maastikku ja taimharulduste kasvukohana on väga suure teadusliku tähtsusega.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Haug, ahven, särg, koger. /ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK