Lemküla järv (Lemmküla järv)

Pindala: 6ha
Kaldajoone pikkus: 1368m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 59.2294444
Long: 26.1933333

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita


Lemküla järv, ka Lemmküla järv

Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, Lemmküla küla juures asuv looduslik umbjärv. Mitteavalik veekogu.

Keskpunkti koordinaadid:
X 6567748; Y 625235
59°13'46" N; 26°11'38" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2033540

Porkuni-Lemküla järvestik on Lääne-Viru maakonnas, Pandivere krgustikul, Porkunist kuni 5 km phja poole ulatuv, üldjoontes phja-lunasuunaline järvedeahel. Luna poolt lugedes on selle aheliku tähtsamad lülid Porkuni järv, Piisupi järv, Sahkjärv, Ratasjärv, Vhmetu järv, Mardihansu järv, Kannukse soon, Lemküla järv ja Süsijärv; peale nende on ahelas veel mitmeid väiksemaid järvekesi. Kik järved peale Porkuni järve on ajutised - täituvad kevadel karstivetest ja kuivavad suve teisel poolel. Järved asetsevad kahel pool Porkuni vallseljakute ahelat Porkuni-Neeruti oosistiku lunaosas. Need vallseljakud on moodustunud vana oru kohale ja nende suhteline krgus on paiguti kuni 25 m. Järvede nod on madalad, orienteeritud enamasti phja-luna, osalt ka loode-kagu suunas (Porkuni järv), moodustades kahel pool vallseljakute ahelat madalad orud; idapoolset nendest nimetatakse Taanioruks.

Lemküla järv on eelpool nimetatud ajutiste järvede seas suuruselt teine veekogu ning asub Porkunist umbes 4,5 km phjaloode pool, vallseljakust idas. Ta pindala on ligikaudu 9 ha, pikkus umbes 0,5 km. Sügavaim koht (2 m) on järve laienevas lunaosas. Järve ümbritseb kikjal mets; eriti krgele tuseb rikkaliku alusmetsaga kuusik vallseljakupoolsel nlval. Lemküla järvest phja pool on üks ajutine järv, vallseljakust lääne pool teine, nimega Süsijärv. lemküla järve kaldad on kvad, samuti phi, mida katab lubjarikas knts; phjas on rohkesti allikaauke.

Umbjärv, mis toitub peamiselt karstivetest. 1973. a. mais oli järv peaaegu veetu.

Lemküla järve vesi on heleroheline, phjani läbipaistev ja segunev.

Elustik on samasugune nagu Vhmetu järves. Taimestikus domineeris 1967. a. pilliroog. Fütoplanktonit on väga vähe, zooplanktonit rohkesti. Järves leidus 5 liiki hormikulisi, nende seas haruldane sega-aerik ja raba-jämekoodik. Phjaloomastikus domineerisid limused (keraskarp, sootigu, keeristigu). Kalad puuduvad. 1973. a. nähti järve lunaotsas säilinud lombis rabakonna.

Järv on oma huvitava ökosüsteemi tttu suure teadusliku tähtsusega, kaunistab oluliselt maastikku ning on üsna hea ujumis- ja puhkekoht.

Porkuni-Lemküla järved toitumisalaks on Assamalla luht. Nende järvede läheduses Lasilas veetis oma lapseplveaastad kuulus loodusteadlane K. E. v. Baer, kes on hiljem siinset kaunist loodust ülistanud. Kaunis vaade Lemküla järvele avaneb Süsijärve vaatetornist.

Rahvamuistendi järgi olevat Assamalla luht kalevipoja hobuse nahk, luhal kasvav punakas rohi hobuse veri.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/
Kalale.ee KIK