Lambahanna järv (Lambasaba järv, Truuta järv) [Kooraste järvestik]

Pindala: 4,2ha
Kaldajoone pikkus: 1428m
Maksimaalne sügavus: 9.99m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 57.9847222
Long: 26.5566667

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita

Lambahanna järv, ka Lambasaba järv, Truuta järv


Valgamaal, Otepää vallas, Koigu ja Truuta külade juures asuv mitteavalik järv.
Kuulub Kooraste järvistusse
Järve läbib Sillaotsa jgi.
Laius 115 m, pikkus 520 m

KKR kood: VEE2120200

Truuta aheljärvestiku kaheksandaks lüliks olev järv, Koorastest 5,5 km lääneloode pool. Selle loode-luna suunas orienteeritud pisut kverdunud väga pikliku järve pindala on 3,51 h, suurim sügavus 10,2 m (keskmine sügavus 3,6 m). Kige sügavam on järve loodesopp, kige madalama lunaots, nn. Lambahand. Viimane on täis veetaimestikku. Orunlvad on järve kohal krged, valdavalt karja- ja pllumaadega. Kigist külgedest tungib veepinnale tsik. Phi on kaetud mudaga.

Järve läbib Voki oja, väljavool viib Nahajärve. Järv toitub ka allikatest. Vesi on kollane, keskmise läbipaistvusega (1,8 m). Vrdlemisi väheses fütoplanktonis domineerivad koldvetikad; zooplanktonit leidub keskmiselt ja selles leidub hapnikunudlik ja vrdlemisi haruldane tiibsudik.

Lambahanna järve kalastikus latikas, haug, särg ahven (sarnaneb Nahajärve kalastikuga, kuid haugi leiduvad rohkem).

Üsna hea latika-haugi järv. Väärtuslik maastiku kaunistajana. /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Särg, ahven, haug, roosärg, angerjas. /ngitsemine., Tln., 2003/

Vaata lisaks:

Kooraste järvestik
Kalale.ee KIK