Küünimõtsa järv (Küünimetsa järv, Küünimetsa Ahnjärv, Konemetsa järv)

Küünimtsa järv, kaKüünimetsa järv, Küünimetsa Ahnjärv, Konemetsa järv

Vrumaal, Antsla vallas, Ähijärve küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 2,5 ha, kaldajoon 617 m, pikkus 225 m, laius 200 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6402064 57°44'6" N
Y 650658 26°31'46" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2134200

Pilt:Kyynimetsa.jpg
Küünimetsa järv. Foto: Kk/ wikipedia.org

Küünimetsa järv paikneb Karula krgustikul ning on phikujult ümmargune. Järve väljavool on üheks lähteks Mustjele. Kaldad on valdavalt tsikuga, kohati turbased.
Taimestik on liigirikas: esineb üle 20 liigi makrofüüte.
Kaladest esinevad (2007) linask, haug, koger, mudamaim, roosärg, särg. Varem on esinenud ahven, ent järve ummuksilejäämiste järel 1990ndail kadunud. Pärast kopra asumist järvele pole järv enam ummuksile jäänud. /wikipedia/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
http://et.wikipedia.org
Kalale.ee KIK