Kudani järv / Nåtan (Güddnäs)

Kudani järv / Ntan,kaGüddnäs

Läänemaal, Noarootsi vallas, Kudani küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 9,5 ha; saared 0,4 ha, pindala kokku 9,9 ha; kaldajoon 4054 m, suurim sügavus 0,8 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6547185 59°3'44" N
Y 471089 23°29'45" E

Lääne-Eesti vesikond - Matsalu alamvesikond
Soolatoiteline rannikujärv
KKR kood:VEE2038400

Särg, ahven, haug, koger./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK