Korgõmäe järv (Väike Mäeräima järv)

Korgmäe järv,kaVäike Mäeräima järv

Valgamaal, Taheva vallas, Laanemetsa küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.

Pindala 0,4 ha, kaldajoon 265 m, pikkus 125 m, laius 55 m

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6393139 57°39'34" N
Y 636283 26°16'59" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2149730

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK