Koopsi järv (Rõikaoja paisjärv, Koopsi paisjärv, Kulli paisjärv)

Pindala: 5,7ha
Kaldajoone pikkus: 2375m
Veevahetuse skaala: keskmine (> 2 kuni 4)

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.2502778
Long: 26.2361111

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita


Tartumaal, Rannu vallas Koopsi ja Kulli külade juures asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu

Järve läbib Koke oja

Veepeegel 5,7 ha, kaldajoone pikkus 2375 m

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6458812 58°15'1" N
Y 631449 26°14'20" E

Järv on kalgiveeline ja rohketoiteline

Ida-Eesti vesikond – Vrtsjärve alamvesikond

KKR kood: VEE2091710

http://register.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK