Kogrõjärv (Ähijärve Kogrõjärv, Kogrejärv)

Kogrjärv (Ähijärve Kogrjärv),kaKogrejärv

Vrumaal, Karula vallas, Rebasemisa küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu.

Veepeegel 0,1 ha, kaldajoon 124 m.

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6397252 57°41'32" N
Y 649251 26°30'10" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond
KKR kood:VEE2136010

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK