Kikri järv (Kikre järv, Kolijärv)

Kikri järv,kaKikre järv, Kolijärv

Vrumaal, Haania vallas, Kilomani küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 3,4 ha, kaldajoon 711 m, pikkus 260 m, laius 180 m, keskmine sügavus 4,2 m, suurim sügavus 6,1 m.

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6389194 57°36'31" N
Y 679633 27°0'20" E

Koiva vesikond - Mustje alamvesikond.
Kalgiveeline, segatoiteline.
KKR kood:VEE2151700

Luutsnikult umbes 2 km luna pool olev 3,2 ha suurune ja 6,1 m sügavune järv (keskmine sügavus 3,2 m). Sügavaim koht on järve keskel. Järve ümbritseb peamiselt kultuurmaastik, kaldad on madalad. Kogu järve piirab tsikuriba, phja katab paks pruuni turbamuda kiht.
Umbjärv, mille phjaotsast vaid veerohkel ajal lähtub pisike Pärlijkke suubuv ojake. vesi on phjani segunev, rohekaskollane, bähe läbipaistev (1,2-1,4 m).
Taimestik on liigivane. Kalastikus haug, särg, ahven ja koger.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK