kiilusoomused

kiilusoomused,<br><br>mõne kala kõhuserval paiknevad, (kõhu)kiilu moodustavad soomused.<br>
Kalale.ee KIK