kideluud

kideluud,

alalõua taga asetsevad, kidekilet toetavad luustunud kiired.
Kalale.ee KIK