Kehklase järv (Kehklase paisjärv)

Kehklase järv,kaKehklase paisjärv

Viljandimaal, Saarepeedi vallas, Taari küla lähedal asuv paisjärv. Avalik veekogu
Järve läbib Vägita oja (Viru oja).

Veepeegel 1,7 ha, kaldajoon 1032 m
Valgala 27 km2

Keskpunkti koordinaadid:
Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6475544 58°24'32" N
Y 598636 25°41'15" E

Ida-Eesti vesikond - Vrtsjärve alamvesikond
KKR kood:VEE2071530

Esinevad särg, ahven, haug, latikas./ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK