Käru paisjärv

Pindala: 4,1ha
Kaldajoone pikkus: 2405m

Kaardi andmed GPS-i tarvis:
Lat: 58.8233333
Long: 25.1486111

Kuidas sõitaKaart - kuidas sõita


Raplamaal, Käru vallas Käru alevikus asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu

Järve läbib Ingliste oja

Veepeegel 4,1 ha, kaldajoon 2405 m

Keskpunkti koordinaadid:

Ristkoordinaat Kraad, minut, sekund
X 6521022 58°49'24" N
Y 566200 25°8'45" E

Lääne-Eesti vesikond – Pärnu alamvesikond

KKR kood: VEE2054670

Foto: karuinet
Särg, ahven, haug, harva tabatakse ka karpi. /ngitsemine. Tln., 2003/

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
Kalale.ee KIK